Mirjam Weisscher onderzoekt de meegebrachte grondmonsters