De bijen in Nederland hebben het zwaar, dat weet inmiddels denk ik iedereen. Over de oorzaken hiervan zijn ook vele discussies gaande. Dat landbouwgif één van de oorzaken is staat ook inmiddels wel vast. Wat zeker ook een bedreiging voor de bij is is het ontbreken van genoeg voedsel. Akkers en bermen zonder diversiteit aan bloemen/kruidensoorten. Door op Dwingelderheem een natuurtuin aan te leggen willen we de bijen graag een handje helpen. De tuin is aangeplant met alleen maar drachtplanten voor bijen. Op kleine schaal, maar met de beste bedoelingen, zorgen wij een beetje voor de bij. We houden de bijen als BD bijenhouder en willen zo weinig mogelijk ingrijpen in het leven van deze bijzondere wezentjes.