AED Dwingelderheem

In augustus hebben we een AED aangeschaft. Deze hangt in onze vergaderruimte. Onze locatie bevindt zich in een buitengebied waar de ambulance, in geval van nood, later is dan in de bebouwde kom. We hebben gemeend dat het heel veilig is om zelf zo’n apparaat te hebben hangen. We hopen dat het altijd ongebruikt in het kastje mag blijven hangen natuurlijk. Het zou mooi zijn wanneer er meer mensen een AED kunnen bedienen en eerste hulp kunnen verlenen. Nog veel mooier is het wanneer er nog meer AED in Nederland komen. Wij hebben ons certificaat gehaald bij, en EAD aangeschaft bij: Safety School Meppel